آرشیف الکترونیکی سکرتریت دولتداری باز


دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور اجرای تعهدات اش سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان را در چارچوب معاونیت پالیسی، نظارت، و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد کرده است. این سکرتریت مؤظف است تا تسهیلات لازم را برای اجرای تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان طبق رهنمود های مشارکت دولتداری باز فراهم کند. سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان بی درنگ اقدام به فراهم سازی تسهیلات برای اجرای تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه تشکیل مجتمع مشارکت دولتداری باز کشور و تدوین تعهدات برنامه عمل ملی کرد. آگهی‌های بیشتر در باره مشارکت دولتداری باز افغانستان دربرنامه های عمل ملی در دسترس است.


برای ایجاد شفافیت و دسترسی عامه به وضعیت تعهدات انجام شده سکرتریت دولتداری باز اقدام به ایجاد آرشیف الکترونیکی نموده است که با استفاده از این دیتابیس می توان به لیست تعهدات دسترسی داشت و وضعیت اجرای تعهدات و اسناد اثباتیه آن را به طور کامل مشاهده نمود.


دیتابیس در حال حاضر شامل دو بخش اصلی می باشد. بخش اول برای ورود اطلاعات و دیتا اینتری که ار منوی بالای صفحه و گزینه "جدید" امکان پذیر است و بخش دوم "لیست تعهدات" که می توان به لیست تعهدات برنامه عمل ملی اول دسترسی داشت و وضعیت اجرای هر تعهد را ملاحظه نمود و اسناد اثباتیه را چک نمود و وضعیت را تغییر داد.